Ares z Heikedu byl zbonitován a zařazen do výběrového chovu: 5CJX1/P, 1. třída, následně složil zkoušku IGP2. Gratulujeme.

ares

ZKO Facebook Stredocesky kraj